Home 主日崇拜

主日崇拜

Nov 20 2022

鄒匡弟兄主日學_約伯記(8)

2022年每日讀經計劃:https://traditional-odb.org/today/

Nov 20 2022

梁鳳岐弟兄證道_屬靈近視的治療

本週金句:12 我是世界的光,跟从我的,必定不在黑暗里走,却要得着生命的光。(約翰福音8:12)

Nov 13 2022

鄒匡弟兄主日學_約伯記(7)

2022年每日讀經計劃:https://traditional-odb.org/today/

Nov 13 2022

張天祥牧師證道_我愛耶和華

本週金句:12 我拿甚麼報答耶和華向我所賜的一切厚恩?13 我要舉起救恩的杯,稱揚耶和華的名。(詩篇116:12~13)